Skip to main content

Arbejdsgrupper og ressourcepersoner

Trekanten er afhængig af en stor frivillig arbejdsindsats for at kunne opretholde sit høje aktivitetsniveau. Udover bestyrelsen er der en række arbejdsgrupper og enkeltpersoner, der varetager forskellige arbejdsopgaver i klubben.

Herunder kan du se en kort beskrivelse af de forskellige arbejdsgrupper, samt deres medlemmer. Har du lyst til at hjælpe til i en arbejdsgruppe, er du meget velkommen til at tage kontakt til et af medlemmerne.

Forretningsudvalg

Formål: at forestå personaleledelse, økonomistyring, dag-til-dag afgørelser på daglig drift, driftsansøgninger og kontakt til tilskudsgivende instanser.
Medlemmer: formand: Lene Jensen, næstformand: Catharina Winterberg, kasserer: Miriam Feilberg
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Børn- og Ungeudvalg

Formål: at planlægge og koordinere stævne- og rekrutterings-aktiviteter for miniorer, puslinge, dreng/pige-fægtere samt for de kadetter, der ønsker at fægte udvalgte danske og internationale stævner.
Kommisorium: Kommissorium 
Fra bestyrelsen formand: Catharina Winterberg, Tobias Alvin
Øvrige medlemmer: Malte Trier Mørch, Marcus Everitt, Annette Barfod Damgaard (ressourceperson)
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Talent- og Eliteudvalg

Formål: at fastholde og videreudvikle et sundt, bæredygtigt og resultatgivende miljø med træningsmuligheder, der understøtter klubbens talent- og  elitefægtere i at nå internationalt eliteniveau med topresultater, for aldersgrupperne senior, junior og kadet.
Kommisorium: Kommissorium  opdateres snarest
Fra bestyrelsen: Miriam Feilberg
Øvrige medlemmer: Formand: Louise Seibæk, Malte Trier Mørch, Ed Jefferies, Carsten Horn, Christian Person, Sisse Fledelius, Christel Karlsen og Signe Engberg. 

Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sportsfægterudvalg

Formål: at gøre Trekanten til en attraktiv klub for sportsfægtere i alle aldre fra juniorfægtere og op
Kommisorium: Kommisorium
Fra bestyrelsen: formand: Lene Jensen, Susanne Fabricius
Øvrige medlemmer: Ulrik la Cour, Steffen Knudsen,Frances Fleur McCluskey. Da der arbejdes projektorienteret har udvalget ikke altid faste medlemmer
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Stævner og Lejrudvalg

Formål: at sikre afviklingen af Trekantens egne stævner og lejre samt løbende udvikling af disse.
Kommisorium: Kommisorium
Fra bestyrelsen: Simon Jeiner, Catharina Winterberg, Steffen Knudsen (Tobias Alvin og Susanne Fabricius er ressourcepersoner). Udvalget er endnu ikke konstitueret.
Øvrige medlemmer:  Malte Trier Mørch, Louise Seibæk
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kommunikation og Presseudvalg

Formål for kommunikations del: at udvikle og drive tidssvarende, hensigtsmæssige og værdiskabende systemer og platforme for såvel intern som ekstern kommunikation.
Fra bestyrelsen: Miriam Feilberg, Henrik Clemmensen
Øvrige medlemmer:  Theis Samsig, Annette Barfod Damgaard, Frances Fleur McCluskey

Kontakt:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sponsor og Fundraisingudvalg 

Formål: at optimere de indtægtsgivende arrangementer, søge midler til udviklingsprojekter og indkøb af materiel samt udvikle og opdyrke nye muligheder for sponsorater til understøttelse af klubben.
Kontakt:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sponsor og fundraisingudvalget bevares men bemandes ikke p.t. da strukturændringer overvejes.

 

Materiel og lokaleudvalg

Formål: at reparere og vedligeholde Fægtesalen, igangsætte arbejdsweekender og søge tilskud til større udskiftning af nedslidt materiel. Desuden indgå i dialog med Københavns Kommune med henblik på en langsigtet plan for udvidelse af klubbens fysiske faciliteter i Ryparken.
Fra bestyrelsen: formand: Lene Jensen
Øvrige medlemmer: Jesper Brandt, Kim Bruun Pedersen
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Trekantens venner (TV)

Bestyrelsens repræsentant i TVs bestyrelse: Catharina Winterberg
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fægteklubben Trekanten

Lyngbyvej 104
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45 39 27 13 13
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.