Skip to main content

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer – og velkommen til nye!

Trekantenmaerke

Trekantens bestyrelse - som valgt på generalforsamlingen torsdag d. 18. april 2013 - har 22.4.13 konstitueret sig som følger:

Louise Seibæk - formand
Reinhard Münster – næstformand
Klaus Danckwardt – kasserer
Allan Berg
Jesper Brandt
Magnus Jørgensen
Jasper Münster
Catharina Winterberg – suppleant
Marianne Falk-Portved – suppleant

Bestyrelsens medlemmer har desuden bemandet rækken af udvalg, der supporterer klubbens hverdag, indsatsområder og målsætninger. Udvalgenes bemanding vil snarest være at finde her på sitet under menupunktet Klubben.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Vi har fået holdet suppleret med både erfaring og historik og med ungdom og sabel!  Det skal blive spændende at sætte nye mål og nå nye resultater!

Vi har samtidig mistet noget i bestyrelsen, nemlig to medlemmer, Simon Jeiner og Pia Bøgeskov, som de sidste to år har leveret en overordentlig stor arbejdsindsats og sat nye standarder for frivilligt arbejde i Trekanten.

På eliteområdet har Pia sat systematisk handling bag visionerne i klubbens eliteprojekt og bag aftalen med og bevillingen fra Team Copenhagen. Et vedholdende, professionelt arbejde, som har støttet vores elitefægteres og træneres bestræbelser på at nå de højeste mål.

Simon har været primus motor i bestræbelserne på at føre vore to store stævner, Trekanten Internationale og Trekanten Open, og vores sommerlejr op til de højeste standarder for internationale stævner og lejre, med fremgang på både deltagersiden og med forbedrede økonomiske resultater til klubben.

I den nye bestyrelse vil vi gøre vores yderste for at føre dette arbejde videre, og jeg vil gerne her rette den tak til Jer for Jeres indsats, som ikke blev Jer til del på den langstrakte generalforsamling.

Anker Josefson og Bo Caspersen ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet af forskellige grunde. Både Bo og Anker har ydet en stor indsats, ikke mindst i de udvalg, som de har bestridt, og vi er så heldige – og taknemmelige for – at de begge har meddelt, at de ønsker at fortsætte deres arbejde i udvalgene. Det er et meget væsentlig bidrag til det frivillige arbejde i Trekanten – tak for det!

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne rette en kæmpe tak til Per Rasmussen, som i en lang årrække på aller-fornemste vis har passet klubbens kasserer-funktion og qua sin indsats ydet et betragteligt bidrag til at føre klubbens økonomi på tryg kurs. I de senere år har Per desuden været en stor støtte for Ferenc i hans etablering i DK og hans vej gennem offentlige systemer, bankjunglen, andelsboligvæsenet og meget andet. Vi blev grundigt nervøse, da Per meddelte, at han så sig nødsaget til at trække sig fra kasserer-tjansen grundet nyt job i det civile liv – vi vidste, at det var store sko, der skulle fyldes og at kassererjobbet ikke er ét, som folk står i kø for at få lov at bestride…….men det lykkedes……og vi kan nu med et stort smil sige Per tak for en kæmpe indsats – takke ham for at han lige tager endnu en tørn med forbundets regnskaber – og ønske ham al held og lykke i det nye job!

Vi ser frem til et arbejdsomt og frugtbart fægteår 2013-2014 i Trekanten!

Louise Seibæk, formand

Fægteklubben Trekanten
Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 104
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45 39 27 13 13
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.