Skip to main content

Talent- og elite
i Trekanten

Den overordnede vision om at skabe Fællesskab, Fægteglæde og Guld gennemstrømmer hele Trekantens virke, og for talent/eliteområdet hænger det naturligt sammen med den store drøm, drømmen om guldet, drømmen om at komme til OL. Det er Fægteklubben Trekantens vision at være rammen om at indfri disse drømme og sætte klubben på verdenskortet med fægtere, der blander sig i den absolutte top i international fægtning.

Vision:

Visionen er at være den klub, som bidrager med et miljø og en tilgang til sporten, som fremmer både fægteres og træneres glæde, entusiasme og engagement. Vi har en vision om at være den klub, der både fostrer og fastholder fægtere og trænere på højeste internationale niveau.

Mission:

Enhver fægter skal kunne nå så langt som talent, ambitioner og indsats rækker til. Missionen på talent- og eliteområdet retter sig både mod fægtere, trænere, sportschef, den omgivende klub og de øvrige ressourcepersoner. Vi skal understøtte den enkelte fægters indsats i erkendelse af forskellighed i tilgang, frekvens i resultater, fysisk og personlig vækst, ydre rammer og økonomiske muligheder.
Vi skal understøtte den enkelte træners udvikling og potentiale gennem uddannelse, sparring, feedback og passende udfordringer. Vi skal udvikle og evaluere på metoder og værktøjer, vi skal inddrage ekspertise og samarbejde med interessenter i både Danmark og udland.

Trekantens talent- og elitearbejde omfatter først og fremmest de af klubbens fægtere på kadet, junior og senior, der arbejder for at kvalificere sig til de årlige internationale mesterskaber, EM og VM, og er optaget på Dansk FægteForbunds Bruttolandsholdsliste. Programmet og træningerne er dog også åbne for tidligere talent/elitefægtere på højt niveau, som indgår som uundværlige træningspartnere og væsentlige bidragere i den sociale sammenhæng.

Fægterne

SENIOR FLEURET

Laeticia Jørgensen
Thomas Berg
Alexander Tsoronis
Conrad Seibæk Kongstad
Kolja Anton Dahlin
Emil U. Andersen
Julius Sørensen
Christian Pors

JUNIOR FLEURET

Alexandra Lin Brøndum
Laeticia Jørgensen (også senior)
Naja Vaaben Vennekilde
Sol Grum-Schwensen
Christoffer Rykind-Blarke
Jacob Brandt Lang
Jonas Winterberg-Poulsen
Maxim Valeur
Samuel Weyhreter
Sophus Landorph

KADET FLEURET

Marie Winterberg-Poulsen
Milo Oskar Boyer-Dræby
Silas Scheelke Poulsen
Ruben Jeiner
Steffen Nymand Gjaldbaek
Mikkel Nymand Gjaldbaek
Christopher Horn Nielsen
Sacha Paul Guilbert
Julius Manz Thorbek
Jonas Karlsen

SENIOR KÅRDE

Sarah Schremmer Larsen
Sofie Helene Olsen

KADET KÅRDE

Ria Sørensen Trudsø
Kamma Ramsing Fledelius
Simon Qvistgaard

Holdet bag

Talent- og elitearbejdet i Trekanten drives og støttes af en række personer og organisationer. Trænere og sportschef er de meget synlige frontfigurer i hverdagen, men der er mange 'bag kulisserne', der bidrager med kompetencer, ressourcer, støtte og know-how.

Trænerne

Malte Trier Mørch, cheftræner og elitetræner på fleuret. Malte er uddannet folkeskolelærer med idræt som liniefag og har gennemført alle trin på DFFs , DIFs og TDs træneruddannelser og har i dag den højeste uddannelse som dansk fægtetræner, den såkaldte ITA (Idrættens Træner Akademi).
Edward Jefferies, cheftræner på kårde og assisterende fleurettræner for klubbens talent- og elitefægtere.

Sportschef

Edward Jefferies. Som sportschef har Ed ansvar for implementering af supportprogrammet for talent og elite, for løbende samtaler, sæsonplanlægning og videoanalyse med fægterne og for en del administrative opgaver.

Eliteudvalg

Trekantens eliteudvalg formulerer klubbens elitepolitik og lægger de strategiske linier for udviklingen af talent- og elitearbejdet. Udvalget arbejder tæt sammen med cheftræner og sportschef på realiseringen af strategien i en handlingsplan, ligesom udvalget står for den årlige ansøgning til den primære støttegiver til talent og elitearbejdet, Team Copenhagen.
Eliteudvalget består fast af cheftræner, sportschef og repræsentant fra bestyrelsen. Dertil et antal forældre til talent- og elitefægtere.
I skrivende stund er udvalget således besat:
Louise Seibæk (formand), Miriam Feilberg (bestyrelsesrepræsentant), Malte Trier Mørch (cheftræner), Edward Jefferies (sportschef), Signe Landorph, Christian Persson, Christel Karlsen, Carsten Horn Nielsen og Sisse Fledelius.

Samarbejdspartnere

Dansk Fægte-Forbunds sportschef Laurence Halsted
Dansk Fægte-Forbunds Eliteudvalg
EliteIdrætsAkademiet under Team Copenhagen
Falkonérgårdens Gymnasium
Cand. Scient. Troels Thorsteinsson fra præstation.dk

Støttegivere

Team Copenhagen - støtter Trekantens talent- og eliteprogram i forhold til træner, sportschef, morgentræning, trænerledsagelse til kvalifikationsstævner og supportfunktioner.
DFFs DIF- og Team Danmark-støttede EliteProjekt (senior herre fleuret) - støtter træneromkostninger i forbindelse med holdkvalifikation, deltagelse i internationale træningslejre, international konsulenttræner og rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i EM og VM.
DFF bidrager desuden med op til fem årlige træningssamlinger for alle bruttolandsholdsfægtere, herunder med internationale konsulenttrænere. DFF stiller chef de delegation til rådighed ved alle EM og VM og betaler desuden holddeltagergebyrer ved EM og VM.

Sponsorer

Trekantens senior fleuret herrer i DFFs Team Danmark-støttede EliteProjekt er sponsoreret med fægteudstyr fra det britiske Leon Paul.

Rejsestøtte

Det tilstræbes at alle rejser til kvalifikationsstævner på kadet, junior og senior har trænerledsagelse. Omkostningerne til trænerledsagelse betales i udgangspunktet af de deltagende fægtere, men klubben afsætter af sin årlige støtte fra Team Copenhagen et beløb, der fordeles som støtte til disse trænerudgifter. Der offentliggøres en støtteplan for henholdsvis foråret og efteråret her på sitet og i facebookgrupperne Olympisk Kraftcenter og Trekantens elitefægteforældregruppe.

Dokumenter

Fægteklubben Trekanten
Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 104
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45 39 27 13 13
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.