Skip to main content

Trekanten er en af 4 klubber som deltager i Dansk Fægte-Forbunds talentudviklingsprojekt. Herunder kan du læse en beskrivelse af projektet. Yderligere informationer om projektet kan fås hos bestyrelsesmedlem Louise Seibæk.

DFF talentudviklingsprojekt

Formål:                                                               
Formålet med DFF’s Talentudviklingsprojekt 2009-2012 er at opbygge en talentudviklingsstruktur i dansk fægtning, der kan sikre en øget og kontinuerlig strøm af talenter til det egentlige elitearbejde i forbundet gennem en større sammenhæng mellem klub- og forbundsarbejdet. Talentudviklingsarbejdet skal forberede DFF til et elitearbejde, der kan kvalificere til TeamDanmark elitestøtte, hvorfor projektet også kaldes ”Forberedelsesprojektet”.
 
Ressourcer:
Over en række år støttes DFF af TeamDanmark gennem en 50%-50%-ordning, som medfører dels en tilgang af ressourcer til DFF’s arbejde, dels en betydelig økonomisk investering for DFF til Talentudviklingsprojektet i de kommende år. Dette indebærer muligheder for øget og kvalificeret arbejdskraft og en vid række DFF-aktiviteter af betydning for talentudviklingen.
Alexander Normann Jørgensen er ansat på deltid af DFF som projektleder, og står således dels for den overordnede styring og ledelse, dels for klubkontakt, rådgivning om klubudvikling og koordination med DFF’s elitearbejde.
En deltids fægtemester fra udlandet ansættes til at tage sig af træningsaktiviteter, teknisk rådgivning, og træneruddannelse.
Breddekonsulent Øst ansættes til med et mindre timetal at understøtte arbejdet med træneruddannelse på organisatorisk niveau og medvirke til koordination af talentarbejdet med bredde – og børn og ungeaktiviteter.
 
Indsatsområder:
De to primære indsatsområder er klubudvikling og træneruddannelse.
 
Klubudvikling
Formålene er at skabe sammenhæng mellem klub- og forbundsarbejdet i talentudviklingen samt at udvikle klubbernes kompetencer, hvad angår rekruttering og fastholdelse af talenter. Der er hensigten at skabe en række miljøer for talentudvikling rundt omkring i landet, hvor DFF i samarbejde med klubberne skaber de gode strukturer, som er bærende for et målrettet talentarbejde.
I første omgang tager klubudviklingen afsæt i 4 pilotprojekter i 4 af DFF udpegede klubber: Trekanten, JAF, HFK og Thisted. Der skal arbejdes med at udvikle klubberne, hvad angår organisation, rekruttering, fastholdelse, kommunalt samarbejde, træning og turneringsdeltagelse, således at klubberne kan håndtere disse områder systematisk, kompetent og professionelt.
Efterhånden som arbejdet med pilotprojekterne skrider frem inkluderes flere og flere klubber i projektet.
Det tilstræbes, at aktiviteterne i projektet på brugerniveau er åbent for alle talentfulde fægtere uanset klubtilhørsforhold, således at projektet bliver inklusivt frem for eksklusivt, og derved opsuger så stor en del af den samlede danske talentmasse som muligt. På brugerniveau henvender talentudviklingen sig til børn og unge under 15, der fægter fleuret og kårde. Særligt vil der blive arbejdet med samarbejder om træning og aktiviteter på tværs af alle danske klubber, pilotklubber samt DFF.
F.eks. vil der blive gennemført fælles træning på tværs af alle klubber under ledelse af en fægtemester, hvor talentmassen mødes for at opkvalificere tekniske færdigheder og muligheder for sociale relationer. Yderligere er et af projektets mål at øge udbuddet af danske B&U-konkurrencer med 2 ekstra pr. år.
 
Træneruddannelse
For at understøtte og kvalificere talentudvikling og elitearbejdet i DFF fortsættes DFF’s arbejde med at etablere en struktureret træneruddannelse i DFF-regi. Det er det langsigtede mål, at DFF i fremtiden skal producere en kontinuerlig strøm af kompetente danske trænere på alle niveauer, således at også de mindre klubber kan understøtte talentarbejdet, og der opbygges et fagligt stærkere dansk trænerkorps.
Begge indsatsområder vil indsamle erfaringer i hvidbøger og andet skriftligt materiale, der vil komme alle i dansk fægtning til gavn. 

Fencing Club Trekanten
Lyngbyvej 104
2100 Copenhagen OE
Denmark

Phone: +45 39 27 13 13
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.