Skip to main content

Tak fordi I deltog i medlems-undersøgelsen

I foråret 2015 blev der gennemført en medlemsundersøgelse i Trekanten. Alle klubbens hold og forældrene til fægterne på B&U-holdene havde mulighed for at besvare et spørgeskema om træningen, trænerne, klublivet og faciliteterne. Man kunne også give gode idéer til trænerne og bestyrelsen om udvikling af klubben. Her er, hvad medlemmerne fortalte...

Førstehåndsindtrykket af klubben

Fægterne på introholdet ser klubben med ’friske’ øjne, og er derfor gode til at fortælle om førstehåndsindtrykket. Besvarelserne fortæller, at førstehåndsindtrykket overordnet er godt: Folk opleves som flinke, der er god stemning, og trænerne er engagerede. Dog nævnes det også, at klublokalet er noget slidt, og at hallens omklædnings/badeforhold opleves som dårlige. Låneudstyrets kvalitet accepterer de – det er jo låneudstyr, som de siger – men det kunne være både renere og i bedre stand. De har fundet introholdet på nettet eller hørt om det gennem venner. Gode steder at reklamere for klubben kunne være i større virksomheder, på uddannelser/skoler og via venner.

Om træningen

Der er generelt meget høj tilfredshed med træningen i klubben på alle hold. På en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) blev gennemsnittet på 4,4, hvilket vidner om at folk er godt tilfredse med klubbens træningstilbud. Der kom også en gode forslag til, hvordan man kunne optimere træningen endnu mere, og det vil trænerstaben kigge nærmere på i forhold til næste sæson. Specielt talent/elitefægterne har mange interessante konkrete forslag. Lektionen er en meget central del af fægtetræningen, og heldigvis oplever de fleste, at de oftest eller altid får tilstrækkelig mange lektioner pr. måned. På visse hold er der dog rift om lektionerne, så bestyrelsen vil kigge på, om disse hold skal have flere trænerressourcer.

Om trænerne

Der er meget høj tilfredshed med klubbens trænere. På en skala fra 1 til 5 var gennemsnittet på 4,7, hvilket må siges at være et særdeles flot resultat. Der er stor ros til alle klubbens trænere. B&U-fægterne og talent/elitefægterne siger desuden, at de får god trænerstøtte ved konkurrencerne. På voksenholdene samt på talent/eliteholdene peger en del fægtere på, at træningen måske kunne optimeres yderligere, hvis der var en træner mere til rådighed. De er særdeles tilfredse med deres nuværende trænere, men det ville give nye muligheder med en ekstra trænerressource til at give flere lektioner og/eller til at tilføre træningen nye elementer, som fx coaching ved pisten.

På spørgsmålet om, om den enkelte fægter oplever at få tilstrækkelig træneropmærksomhed, opnås der generelt også høj score. Der er dog en tendens til, at lidt flere personer på de B&U-hold, der er meget store, eller hvor der er meget stor forskel på fægternes niveau, gerne ville have lidt mere opmærksomhed. Det samme gælder for de fægtere, der får færrest lektioner.

Om klublivet

Trekanten opleves som en god klub at være medlem i, og scoren er på 4,5. Der peges på alle hold især på sammenholdet og en god atmosfære. Også klubbens frivillige og trænerne nævnes som en af grundene til, at klubben er god. På spørgsmålet om hvad der evt. savnes, nævner de unge fægtere, at der kunne være godt med lidt flere sociale aktiviteter ved siden af selve træningen og giver nogle forslag til, hvad det fx kunne være. Blandt de voksne finder de fleste, at klubben tilbyder et passende antal arrangementer ud over træningen.

Hvad siger forældrene?

Forældrene til børn på B&U-holdene oplever Trekanten som en god klub. Trænerne opleves som særdeles gode, og de formår at skabe en god atmosfære på holdene både for nye og gamle fægtere. Forældrene oplever også, at børnene har et godt sammenhold og optræder som gode fægtekammerater over for hinanden. Forældrene til de børn, der fægter konkurrencer, oplever at børnene får god støtte under stævnerne. Nye forældre efterlyser lidt mere information om stævnefægtningen, da stævnerne virker som en jungle at finde rundt i, når man er ny i sporten.

Om klubbens faciliteter

Vores faciliteter er fine, men der er plads til forbedringer. Den gennemsnitlige vurdering af fægtesalen ligger på 4 og styrketræningsrummet ligger på 3,8. Om fægtesalen nævnes det især, at defekte piste hurtigere burde repareres. På de store hold savnes flere piste – ikke mindst, når der ofte er piste, der ikke virker. De voksne fægtere peger på, at bedre oprydning, mere rengøring og mere plads til fægternes ting og klubudstyr kunne højde standarden.

Styrketræningsrummet bruges af en lille, men trofast skare. Talent/eliteholdet er de flittigste brugere. Af dem, der bruger styrketræningsrummet, efterlyser flere mere plads. Det er ikke umiddelbart muligt at skaffe mere plads her og nu, så bestyrelsen og talent/elitetræneren vil kigge på fægternes forslag til, hvordan træningsmulighederne på anden vis kan forbedres.

Klublokalet trænger til en kærlig hånd og opleves som temmelig rodet. Der mangler steder at gøre af både private ejendele og klubudstyr. En del drømmer om, at klubben havde eget omklædningsrum, og at der var skabe til privat udstyr. Hallens omklædningsrum og badefaciliteter får ikke meget ros i undersøgelsen.

Tusind tak for hjælpen!

Tak til alle jer, der tog jer tid til at besvare medlemsundersøgelsen. Den er et fantastisk arbejdsredskab for både bestyrelsen og trænerne, og den er fuld af inspiration til, hvordan klubben kan udvikles i de kommende sæsoner. Vi glæder os til at gå i gang med udviklingsarbejdet – vi starter allerede i den kommende sæson 2015-2016!

Mange hilsner fra

Bestyrelsen

PS: Hvis du har lyst til at dykke længere ned i undersøgelsen, hænger den på ’Klubvæggen’ i gangen under vores fotogalleri.

Fægteklubben Trekanten
Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 104
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45 39 27 13 13
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.